عررررررباب وعده ها

2 ماه قبل1944 0

این قسمت: عررررررباب وعده ها استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

وحشت در گوتهام سیتی

2 ماه قبل2849 1

این قسمت: وحشت در گوتهام سیتی استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

مامان علیه تی رکس

4 ماه قبل55818 0

این قسمت: مامان علیه تی رکس استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

کلیپ رقص عنیمیشنها

4 ماه قبل2,882268 5

این قسمت: رقص عنیمیشنها استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

عصر دایی ناصرها

4 ماه قبل4918 0

این قسمت: عصر دایی ناصرها استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

چرخریدن چرخ

4 ماه قبل4165 0

این قسمت: چرخریدن چرخ استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

رای گیری گیری گیری

4 ماه قبل44112 0

این قسمت: رای گیری گیری گیری استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

مامان برمیخیزد

6 ماه قبل49412 0

این قسمت: مامان برمیخیزد استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

درِمان

6 ماه قبل3448 0

این قسمت: درمان استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو

شورت بندی

7 ماه قبل4886 0

این قسمت: شورت بندی استودیو انیمیشن‌سازی زاغ‌آرت تقدیم می‌کند. نویسندگان : کیان قاسمپور صداپیشه: کیان قاسمپور انیماتور:بنفشه انیش تنظیم صدا :سروش طباطبایی دیجیتال مارکتینگ : حامد رناسیان

تماشای ویدیو