پرسش و پاسخ

متاسفانه صفحات جعلی در اینستاگرام بسیار زیاد می‌باشند. تنها صفحات رسمی پیج اینستاگرام عنیمیشن آدرس ani-matiosudio و ani-meshen هستش که شما گرامیان می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

شما در هر حالت تنها با پیام در دایرکت رسمی عنیمیشن به نشانی ani-mationstudio میتوانید در ارتباط باشد.

+2